Licencie

Keď si stiahnete súbor na zostandoma.com, kupujete štandardnú licenciu, ktorá vám umožní používať súbor na akékoľvek osobné, obchodné alebo komerčné účely, ktoré nie sú inak obmedzené.

To znamená, že náš obsah môžete používať v reklame, marketingu, aplikáciách, na webových stránkach, v sociálnych médiách, v televízii a vo filme, na prezentáciách, v novinách, časopisoch a knihách a v baleniach produktov, medzi stovkami ďalších použití.