Zásady ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

Vaše súkromie je pre nás dôležité. Politikou spoločnosti Peter Zošiak je rešpektovať vaše súkromie v súvislosti s akýmikoľvek informáciami, ktoré od vás môžeme získať na našej webovej stránke, https://zostandoma.com, a na iných stránkach, ktoré vlastníme a prevádzkujeme.

Žiadame len osobné informácie, keď skutočne potrebujeme, aby sme vám poskytli službu. Zhromažďujeme ho spravodlivými a zákonnými prostriedkami, s vaším vedomím a súhlasom. Tiež vám dáme vedieť, prečo ich zhromažďujeme a ako sa budú používať.

Zozbierané informácie uchovávame len tak dlho, ako je to potrebné na to, aby sme vám poskytli požadovanú službu. Aké údaje uchovávame, budeme chrániť v rámci komerčne prijateľných prostriedkov, aby sme zabránili strate a krádeži, ako aj neoprávnenému prístupu, sprístupneniu, kopírovaniu, použitiu alebo modifikácii.

Žiadne osobné identifikačné údaje nezdieľame verejne ani s tretími stranami, okrem prípadov, keď to vyžaduje zákon.

Naša webová stránka môže odkazovať na externé stránky, ktoré nie sú nami prevádzkované. Berte na vedomie, že nemáme kontrolu nad obsahom a postupmi týchto stránok a nemôžeme prevziať zodpovednosť za ich príslušné zásady ochrany osobných údajov.

Môžete odmietnuť našu žiadosť o vaše osobné údaje s tým, že vám nebudeme môcť poskytnúť niektoré z požadovaných služieb.

Vaše ďalšie používanie našej webovej stránky bude považované za prijatie našich praktík týkajúcich sa súkromia a osobných informácií. Ak máte akékoľvek otázky o tom, ako nakladáme s užívateľskými údajmi a osobnými údajmi, neváhajte nás kontaktovať.

Táto politika je účinná od 19. marca 2019.